Om mig

Textilarkeologen

Siden 1998 har jeg arbejdet intensivt med vikingetidens og middelalderens dragter og tekstiler. Først var fokus på dragtstudier, men i forbindelse med opholdet ved Väfskolan i Borås er fokus flyttet til tekstilerne og stofferne. Väfskolan i Borås har gennem en lang årrække specialiseret sig i rekonstruktion af historiske og arkæologiske tekstiler. Her har jeg lært de basale principper for analyse og rekonstruktion og fået indsigt i håndværkskundskabens betydning for forståelse af fortidens tekstiler. Således har samarbejdet med håndvæver Lena Hammarlund ført til nye metoder indenfor tekstilforskningen. Erfaring med analyse og registrering af tekstiler har jeg opnået gennem en række forskellige projekter.


En vigtig del af uddannelsen har været kombinationen af teori og praksis. Jeg har derfor hele studietiden kombineret de teoretiske studier med praktisk udøvelse som garn- og stoffremstilling, dragtsyning og andre tekstile teknikker som nålebinding og brikvævning. Jeg har siden 1994 indgået i forskellige sammenhænge som museumsformidler. Først har det været som frivillig på Hjerl Hede og Middelaldercentret Nykøbing F. og i de senere år har jeg været ansat på forskellige historiske centre og museer, bl.a. Vikingeborgen Trelleborg, Hjemsted Oldtidspark og Moesgård Museum i forbindelse særudstilling om Vikingernes Aros, hvor jeg i udstillingen formidlede vikingetidens
tekstilhåndværk og især sejlproduktion. Fra 2007 har jeg flyttet rødderne til Sjælland. Først i form af en ansættelse på Vikingeborgen Trelleborg og siden 2011 som formidler på Kalundborg Museum. Derudover har jeg i flere omgange afholdt workshops og foredrag om vikingetidens og middelalderens tekstiler og dragter.


I 2004 var jeg medarrangør af en tværfaglig temadag om tekstilarkæologi under Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universtiet. I efteråret 2004 deltog jeg i European Association of Archaeologists X. Annual meeting i Lyon i Frankrig med foredraget: Nålebinding in Scandinavia og seneste har jeg deltaget i IX. North European Symposium for Archaeological Textiles i Schweiz med foredraget: Textiles from
Lödöse, Sweden – Textiles appearance and visual expression. Desuden har jeg været
initiativtager til et Nordisk Netværksprojekt med tekstilforskere fra Sverige, Norge og Finland støttet af Nordisk Kulturfond og Lödöse Museum, hvor tekstiler fra Lödöse, Oslo og Turku har indgået. Dette netværk er blevet udviddet til et Nordeuropæisk netværk i forbindelse med konferencen Medieval broadcloth som blev afholdt på Center for Tekstilforskning i august måned 2006. Foruden at organisere konferencen holdt jeg også et foredrag om stribet og mønstret stof sammen med dragthistoriker Camilla Luise Dahl.


Jeg har i løbet af min studietid oparbejdet den fornødne kompetence til at arbejde med tekstiler på et professionelt niveau ikke blot i forhold til analyse og forskning, men også i forhold til formidling og publicering af forskningsresultater rettet mod såvel faglige som mere populære kredse.


Et nyt tekstilt eventyr startede i 2013. Her mødte jeg væver Gitte Karlshøj. Først startede vi foreningen Vævere i Vestsjælland og fra første færd var der fart over feltet og høj kvalitet. Et af de første store projekter var fremstillingen af et vægtæppe, der lagde sig op ad korstogstemaet - et tema jeg havde arbejdet med længe som formidler på Kalundborg Museum. Det resulterede i et 7 m langt billedtæppe med fortællingerne fra Kalundborgs grundlæggelse og frem til sagnet om Dannebrog, der faldt ned fra himlen. Korsriddertapetet blev overdraget til Kalundborg Museum efter de 9 vævere havde færdiggjort det. Det var i mange år et fast formidlingspunkt for mig i Kalundborg. Det næste store projekt Gitte og jeg iværksætte var et LAG-financieret udviklingsprojekt. Vi ville vise, at vævehåndværket kan noget helt særligt - både i fortid, nutid og fremtid. Og så ville vi se, om vi kunne gøre det til en levevej for os begge to. Selve projektet bestod af en masse aktiviteter lige fra at samle et lokalt netværk til at bakke op om aktiviteterne, til formidling på Nekselø, opsætning af udstillinger, produktion og salg af vævede kollektioner samt etablering af en virksomhed. Vævernes Hus åbnede i dec. 2016 og var afslutningen på selve projektet. Herefter begyndte dog et år med mindst lige så meget fart på og højdepunktet var et besøg af Dronningen i juni 2017. 2018 bød på etableringen af et internationalt netværk omkring vævning med afvikling af et seminar i forbindelse med den 3. vævefestival i juni 2018. Herefter måtte jeg sige farvel til Vævernes Hus. Gitte Karlshøj driver fortsat Vævernes Hus og imponerer stadig med projekter med fantastiske vævninger.  


Projekter, tekstilforskning, konsulentarbejde 

2020

Tovholder på vikingeformidling på Fugledegård i regi af Foreningen Tissø Marked- og Kulturformidling. 


Tovholder på oprettelse af bådelaug for vikingeskibet Frigg i Tissø i regi af Foreningen Tissø Marked- og Kulturformidling. 


2019

Bestyrelsesmedlem i Foreningen Tissø Marked- og Kulturformidling og tovholder på afvikling af vikingeformidling på Fugledegård.


2018

Projektleder på Museum Vestsjællands Middelalderfestival i Ringsted. Tovholder på rekonstruktionsprojekt af dragter til Dronning Agnes og vagter – gengivet fra kalkmaleriet i korskæringen i Skt. Bendts Kirke i Ringsted.


Projektleder på projektet Scandinavian Weaving og afvikling af Vævefestival med internationalt seminar i regi af Vævernes Hus.


2017

Projektleder på Museum Vestsjællands fejring af 850 års jubilæet for Kalundborgs grundlæggelse.

Udpeget som frivillig koordinator for Museum Vestsjællands 300 frivillige.


Direktør i turismevirksomheden Vævernes Hus og vært ved besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Projektleder på Vævefestival i regi af Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus på Kattrup Gods.


2015-2016

Udvikling af nyt undervisningsmateriale om Hviderne og Valdemarerne for Museum Vestsjælland.


Projektleder på projektet “Vævernes Hus – Udvikling af et turistkoncept og etablering af en turismevirksomhed” i regi af foreningen Vævere i Vestsjælland


2014

Projektleder på 2. Korsridderfestival på Kalundborg Museum


Medstifter og bestyrelsesmedlem i foreningen Vævere i Vestsjælland. Deltager i fremstillingen af Korsriddertapetet.


2012-2013

Projektleder på Korstogsbyen Kalundborg og arrangør af Korsridderfestivalen 2013.


2011

Arrangør af 1800-tals marked på Kalundborg Museum

Tovholder på rekonstruktionsprojekt af dragterne til Ingeborg og Peder Strangesen på Kalundborg Museum.


Rekonstruktionsprojekt for Lofoten Vikingecenter. Vævning af et stykke stof til Skjoldhamn dragten.


2010

Styregruppemedlem på Tissø Vikingemarked


2009

Udgivelsen af Medieval Broadcloth.


Dragtkonsulent på Ringsted Museum i forbindelse med forberedelse til den første Middelalderfestival.


Dragtkonsulent på Fyrkat Vikingespil.


2008

Udgivelsen af undervisningsmateriale til Vikingeborgen Trelleborg.


Dragtkonsulent på Fyrkat Vikingespil.


Tekstilformidler på Wikingermuseum Haithabu.


2007

Arrangør af Favrskov Middelaldermarked i Hadsten og initiativtager til foreningen Favrskov Middelalder.


Deltagelse i International Medieval Congress i Leeds, England.


Eksperiment med vævning på vægtvæv og trampevæv på Lejre Forsøgscenter. Finansieret af Lejres legater.


Tekstilformidler på Wikingermuseum Haithabu.


Besøg på tekstilsamlingen på Bryggens Museum i Bergen, Norge.


2006

Arrangør af konferencen Medieval broadcloth for Center for Tekstilforskning samt tekstilekskursion til Lödöse Museum for konferencens deltagere, støttet af Letterstedtska Föreningen.


Rekonstruktion af middelalderlig skomagerfamilie på Kulturhistorisk Museum Randers.


Opsætning af vægtvæv til Wikingermuseum Haithabu.


2005
Deltagelse i IX. Nesat symposium i Schweiz med foredraget: Textiles from Lödöse, Sweden – Textiles appearance and visual expression.


Iværksættelse og deltagelse i et Nordisk Netværksprojekt med tekstilforskere fra Sverige, Norge og Finland, støttet af Nordisk Kulturfond.


Opsætning af vægtvæv og vævning af historisk sejlstof i udstillingen Vikingerns Aros på Moesgård Museum.


Registrering af tekstilredskaber fra Århus, Moesgård Museum.


Registrering af tekstiler fra Randers Museum.


Analyse af tekstilmateriale fra Hedeby, Gottorp Slot i Schleswig.


Besøg i tekstilsamlingerne fra middelalderbyerne Oslo, Lödöse og Turku.


2004

Deltagelse i Xth EAA konference i Lyon i Frankrig med foredraget: Nålebinding in Scandinavia.


Medarrangør af en tværfaglig temadag, Aspekter af tekstilarkæologi , ved Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet.


Analyse af tekstilmateriale fra middelalderbyerne Lübeck, Tyskland og Lödöse, Sverige.


2003                 

Registrering og analyse af tekstilmateriale fra Århus, Moesgård Museum.

        

Registrering og analyse af tekstilmateriale fra Lödöse Museum.


2002                 

Registrering af en gruppe af strikkede handsker og vanter fra 1600-1700-tallet.

Ansættelser

2014-2020

Formidlingsinspektør Museum Vestsjælland


2016-2018

Direktør Vævernes Hus 


2013

Eventmanager, spiludvikler og museumsformidler på Kalundborg Museum på vegne af Euman a/s

Kort ansættelse i Kultur- og Fritid, Kalundborg Kommune.


2011-2012
Formidler på Kalundborg Museum


2008 – 2010

Pædagog i en SFO


2008

Forskningsassistent på Center for Tekstilforskning, København. Redigering af publikationen fra klædeseminariet i 2006.


2007

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Kulturkørekortet under Sydvestsjællands Museum.

Formidlingsleder på Vikingeborgen Trelleborg


2006

Rekonstruktionsmedarbejder på Kulturhistorisk Museum Randers.


Leder for aktiviteter og formidling Hjemsted Oldtidspark.
Arbejdsopgaver: tilrettelæggelse, organisering og udførelse af parkens
aktiviteter og arrangementer. Kontakt til frivillige og ansætte i parken samt
formidlingsopgaver som rundvisninger, gruppearrangementer og skoletjeneste.


Forskningsassistent på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning. Arbejdsopgaver: arrangering af internationalt tekstilseminar Medieval Broadcloth samt undervisning i middelalderdragt på Designskolen i Kolding.


2005

Undervisningsassistent på Middelalderarkæologi,
Aarhus Universitet. Undervisning i tekstiler og dragter i vikingetid og middelalder.


Museumsformidler på Moesgård Museum.
Arbejdsopgaver: dragtsyning, deltagelse i børneaktiviteter og Vikingetræf 2005, tekstilkurser, levende formidling af tekstilhåndværk, rundvisninger og skoletjeneste i forbindelse med særudstillingen Vikingernes Aros .


2002

Mellemleder og aktivitetskoordinator på Middelaldercentret, Nykøbing F. Arbjedsopgaver: aktivering af frivillige og formidling til centrets gæster.


Praktikophold ved Tekstilsektionen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede under Joy Boutrup og Else Østergaard.


1998

Lærervikar på Hestkær Friskole. Undervisningserfaring med alle klassetrin.

KATHRINE VESTERGAARD BRANDSTRUP

Phone:     29421939

Email:      kathrine@textilarkeolog.dk

UDDANNELSE


2011

Fagmodul i Projektstyring under DM
Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved Jørgen Rybirk.


2004

Kandidatuddannelse i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

2003

Individuelt tilrettelagt suppleringsfag i
Tekstilvidenskab ved Högskolan i Borås under lektor Christina Rinaldo,
tekstilkonservator Åsa Haggren og professor Lise Bender Jørgensen.

2002

Praktikophold ved Tekstilsektionen,
Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede under Joy Boutrup og Else Østergaard.


Bacheloruddannelse i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.