Publikationer og artikler

MEDIEVAL BROADCLOTH

I 2006 afholdte Danmarks Grundforskningsfonds Center
for Tekstilforskning i forbindelse med Dansk Historikermøde en konference om middelalderligt klæde. Foruden foredragsdagen deltog foredragsholderne også i en ekskurtion til Lödöse i Sverige hvor det middelalderlige tekstilmateriale der er fundet der blev præsenteret og fremvist for forskergruppen.


Foredragene er publiserede og udgivet af:

Centre for Textile Research, University of Copenhagen i serien:

Ancient Textiles Series vol. 6,

The Medieval Broadcloth – Changing Trends in Fashions, Manufacturing and Consumption

ed. Kathrine Vestergård Pedersen and Marie-Louise B. Nosch.


En oversigt over forfatterne og artiklerne findes her..

Resultaterne af et netværksprojekt om nye metoder
i tekstilforskningen og en ny terminologi til at beskrive tekstilers visuelle udtryk blev præsenteret i 2005 på IX. NESAT i Schweiz. 

Artiklen blev præsenteret som et foredrag og en poster som et samarbejde med Lena Hammarlund.
Artiklen kan downloades her


Textile appearance and visual impression – Craftknowledge applied to archaeological textiles”

af Lena Hammarlund og Kathrine Vestergaard Pedersen, publiceret i Archäologische Textilfunde Archaeological Textiles, NESAT IX (Hrsg. Antoinette Rast-Eicher,
Renata Windler), Ennenda 2007, p. 213-219.


I september 2004 afleverede jeg speciale om stofproduktion i Nordeuropa 1100-1500. Specialet var resultatet af to års tæt samarbejde med håndvæver og tekstilforsker Lena Hammarlund. I denne periode afprøvede og testede jeg en rækker metoder og modeller udviklet til beskrivelse, forståelse og tolkning af fortidens tekstiler og tekstilteknologi. I 2005 udgav Anno Domini (et fagligt skrift stiftet i 1995 af de studerende ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet) denne artikel, der tager afsæt i specialet og dets teser og metoder samt behandler
håndværkskundskab i et bredere perspektiv.


Anno Domini 11, 2005

 

 Kathrine Vestergård Pedersen: Tekstilforskning med afsæt i håndværkskundskab

 


Hele publikationslisten

Kvindedragten fra Birka, medlemsblad for vikingegruppen Opinn Skjold, Schleswig 2000.


Liturgisk dragt, Anno Domini 2001. 


Snit og snitudvikling i bevarede europæiske dragter fra 1100-1450, upubliceret opgave fra Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet
2001.


Middelalderlige tekstiler –en læringsproces i analyse, undersøgelse og bearbejdning af arkæologiske tekstiler efter en håndværkers
metoder, upubliceret opgave fra Textilvetenskap med inriktning på hantvävning, Högskolan i Borås 2003.


Nålebinding, Middelaldercentret, Nykøbing F, 2003.


Den røde frakke fra Herjolfsnes, Tenen 2004. Hent den her...


Klostersting og broderiværksteder, Anno Domini 2004. Hent den her...


Stofproduktion i Nordeuropa 1100-1500 – en analyse af tekstilfund fra Lödöse og Lübeck samt en diskussion af forholdet mellem
tekstiler, vævetyper og produktionsformer, upubliceret speciale fra Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet 2004.


Hvad brune laser kan fortælle om middelalderens stofproduktion,Tenen 2005. Hent den her...


Tekstilforskning med afsæt i håndværkskundskab, Anno Domini 2005. Hent den her...


I samarbejde med Lena Hammarlund: Textile appearance and visual impression – Craft knowledge applied to archaeological
textiles, Nesat IX 2007. Hent den her...


Spotlight on Medieval Scandinavian Dress: Sources and Interpretations. I: Dressing the Past (red. Margarita Gleba, Cherine
Munkholt, Marie-Louise Nosch), Ancient Textiles Series Vol. 3. 2007.


I samarbejde med Lene Birgite Mirland, Helle Moving og Anne Rostgaard Nielsen: Rekonstruktion af en middelalderlig skomagerfamilie fra Randers, Årbog 2007 Kulturhistorisk Museum Randers 2007, s. 18-24.


I samarbejde med Mads Thernøe: Kampen om VårbygårdølletKulturkørekort historie til alle tider, Sydvestsjællands Museum
2008.


I samarbejde med Lena Hammarlund, Heini Kirjavainen og Marianne Vedeler: Visual Textiles – a study of appearance and
visual impression in archaeological textiles. I:Medieval Clothing and Textiles (red. Robin Netherton and Gale R Owen-Crocker), vol. 4, 2008.


The Medieval Broadcloth – Changing Trends in Fashions, Manufacturing and Consumptions, (red. Kathrine Vestergård Pedersen and
Marie-Louise B. Nosch), Ancient Textiles Series vol. 6, Oxbow Books 2009.